Get Adobe Flash player

หนังสือใหม่น่าอ่าน, 20 คำถาม กับ บ้านใหม่หลังน้ำท่วม


an image

       เมื่อ "น้ำ" ที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตและให้ความชุ่มเย็น กลายเป็นความรุ่มร้อนต่อทุกสรรพชีวิตที่ไหลผ่าน
       เมื่อ "น้ำ" ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้างค่อนประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคโดยไม่แบ่งแยกสถานะและทำเลที่ตั้ง
       เมื่อ "น้ำ" กลายมาเป็นสิ่งแปลกแยกในการดำรงชีวิต กลายเป็นอุปสรรคสำคัญเดินทางสัญจร การประกอบสัมมาอาชีพ การศึกษาเล่าเรียน และการดำรงชีวิต
       เมื่อ "น้ำ" กลายมาเป็นมหาอุทกภัยที่คนไทยไม่เคยพบเจอมาในชั่วชีวิตของตัวเอง
       และที่สำคัญที่สุด "น้ำ" สร้างความสูญเสียต่อปัจจัย 4 ซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตของคนเราอย่างมากมายโดยเฉพาะบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย
       เรารับรู้และมองเห็นความเสียหายหลายรูปแบบของบ้านเรือนโดยไม่แบ่งแยกทั้งหน้าตา(เจ้าของ)ฐานะและพื้นที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรูในหมู่บ้านไฮโซราคานับสิบล้านไปจนถึงบ้านแถวซอมซ่อแบบปลูกเองข้างถนน
       บ้านบางหลังซึ่งเสียหายน้อยๆ จนถึงปานกลางก็พอปรับปรุงซ่อมแซมกันตามสภาพให้มาใช้ชีวิตอย่างปกติแบบเดิมๆได้ แต่บางหลังที่เสียหายมากก็อาจจะคิดถึงเรื่องการอพยพย้ายจากถิ่นฐานเดิมเป็นการถาวร เพราะไม่ต้องการพบกับความทรงจำอันเลวร้ายจาก "น้ำ" แบบนี้อีกเป็นครั้งที่สองหรือสามและอีกหลายครั้งในอนาคต
       สำหรับคนที่มีแผนจะซื้อบ้านหรือปลูกบ้านใหม่ คงเป็นเวลาสำคัญที่ต้องกลับมาทบทวนและฉุกคิดต่อรูปแบบ ทำเลที่ตั้ง วัสดุตกแต่งไปจนถึงอีกหลายต่อหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย
       ส่วนเจ้าของบ้านหลังเดิมๆ ที่เคยจมน้ำท่วมอยู่ในครั้งนี้ั คงต้องคิดหนักเกี่ยวกับวิธีซ่อมแซมควบคู่ไปกับการแก้ไขปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตนเองให้สามารถรับมือกับ "น้ำ" ได้ดีกว่าเดิมหรืออย่างน้อยก็พอจะอยู่ร่วมกับ "น้ำ" ได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา..............................................
       และยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการออกแบบและก่อสร้างให้รัยรู้ว่า สังคมไทยได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงกรอบวิธีคิดในการออกแบบบ้านเรือน ที่เราต้องให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยมากกว่าความสวยงามแบบฉายฉวยและยังต้องคำนึงถึงธรรมชาติแวดล้อมให้มากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของคนในสังคมเพื่อรับมือภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีสติและมั่นใจต่อไป

                                                                ด้วยความเคารพใน "น้ำ" และ "ธรรมชาติ"

                                                                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช
                                                                                                                         เมษายน 2555


หนังสือ: 20 คำถามกับบ้านใหม่หลังน้ำท่วม

เรียบเรียงโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช
พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2555
 

สงวนลิขสิทธิ์โดยผู้แต่ง       พิม์ที่บริษัท พลัสเพรส จำกัด