ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ปริญญาโท/เอก
 
   ผลงานนิสิตชั้นปีที่  1
     
     
     
   ผลงานนิสิตชั้นปีที่  2
     
     
     
   ผลงานนิสิตชั้นปีที่  3
     
     
     
   ผลงานนิสิตชั้นปีที่  4
     
  การประกวดประดิษฐ์กระทง
สีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    สรุปผลการประกวด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

รายละเอียดเพิ่มเติม
     
  รายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมประกวดออกแบบจัดดอกไม้ในกรอบรูป
งานบ้านและสวนแฟร์ 2009

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2552 - 1 พฤษศจิกายน 2552

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
     
   ผลงานนิสิตชั้นปีที่  5
     
     
     
รายงานสถานภาพการดำเนินงานบริการวิชาการ ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศ.วบส.)
สรุปรางวัลประจำปีการศึกษา 2552
   
   
 
     
 
   
   
 
download เอกสาร
ตารางเรียน
ปฏิทิน
ข่าวสำหรับนิสิต
ทุนการศึกษา
facilities
links
ผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2553
- ชั้นปีที่ 1
- ชั้นปีที่ 2
- ชั้นปีที่ 3
- ชั้นปีที่ 4
- ชั้นปีที่ 5
- ปริญญาโท/เอก
     
 
 
 
  ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.(662) 942-8960 โทรสาร (662) 940-5413
Faculty of Architecture Kasetsart University 50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900 Tel.(662) 942-8960 Fax.(662) 940-5413 Email: archaml@ku.ac.th
Copyright © 2010 Faculty of Architecture. All Rights Reserved. www.arch.ku.ac.th webmaster@arch.ku.ac.th